Siêu thị đệm 55 Trần Duy Hưng, Hà Nội - 04.62820006

Luật bảo hiểm y tế

Câu hỏi:

Cho e hỏi. Con e đc 1 tuổi và cũng đã đc cấp thẻ bảo hiểm nhưng do e bất cẩn
làm mất thẻ của cháu. E muốn xin cấp lại thẻ ở trung tâm bảo hiểm xã hội
khác có đc k. Vì e đi làm xa nhà.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến : https://luatnqh.vn/

Trả lời:

Căn cứ tại khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy
định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:
“3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại
ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ
thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an
nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân;
người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ
yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở
các trường quân đội, công an;
b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ
ngân sách nhà nước;
c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng
tháng từ ngân sách nhà nước;
d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;
đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
e) Trẻ em dưới 6 tuổi;
g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;
h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại
vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có
điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo,
huyện đảo;
i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc
chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định
tại điểm i khoản này;
l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;
n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân
sách của Nhà nước Việt Nam.” Như vậy, theo quy định trên thì con của chị hiện đang 1 tuổi, sẽ được cấp thẻ
bảo hiểm y tế miễn phí.
Căn cứ Điều 18 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:
“Điều 18. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.
2. Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.
4. Người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp lỗi do tổ chức bảo
hiểm y tế hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
không phải nộp phí”.
Theo đó, thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm
2014 và khoản 4 Điều 27 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về cấp lại, đổi
thẻ bảo hiểm y tế: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
theo mẫu TK1-TS.
Về nơi cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất:
Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 3 Quyết định 595/QĐ-BHXH có quy định:
“Điều 3. Phân cấp quản lý
3. Cấp thẻ BHYT
3.1. BHXH huyện: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT
do BHXH huyện thu”.
Như vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho
con chị có trách nhiệm nhận hồ sơ và cấp lại thẻ BHYT cho chị, cơ quan bảo
hiểm xã hội nơi khác sẽ không có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho
con chị.

Xem chi tiết về luật BHXH tại: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *