Siêu thị đệm 55 Trần Duy Hưng, Hà Nội - 04.62820006

Tai nạn lao động

Câu hỏi:

Thang ban em tham gia hiem xa hoi duoc muoi nam ko may tai chet co
duoc huong quyen loi gi ko?

Trả lời:

Theo như thông tin trên có thể hiểu bạn anh là đã tham gia bảo hiểm xã hội
được mười năm, do đó khi bạn anh mất, thân nhân sẽ được hưởng các trợ
cấp xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Tuy nhiên, anh
không nói rõ bạn anh đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay bảo hiểm
xã hội tự nguyện.
Thứ nhất, đối với trường hợp bạn anh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc,
thân nhân của anh ấy sẽ được hưởng chế độ tử tuất như sau:

Một là, trợ cấp mai táng:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lo
mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng trong trường hợp người lao
động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đang
đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên. Như
vậy bạn của anh là người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội và có thời
gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên (10 năm) nên người lo mai táng sẽ được
nhận một lần trợ cấp mai táng. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ
sở tại tháng mà bạn anh chết. Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP thì lương cơ
sở hiện nay là 1.390.000 đồng, do đó người tổ chức mai táng sẽ được nhận
13.900.000 đồng.

Hai là, trợ cấp tuất một lần:
Do bạn anh mới tham gia bảo hiểm 10 năm không thuộc đối tượng hưởng
trợ cấp tuất hàng tháng nên theo quy định tại Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội
2014, thân nhân của bạn anh sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Theo quy định tại Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp tuất lần
mà thân nhân được hưởng tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội như
sau:
 Trước năm 2014, mức hưởng tuất một lần = số năm tham gia BHXH
trước năm 2014 x 1, 5 x bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng
BHXH.
 Sau năm 2014, mức hưởng tuất một lần = số năm tham gia BHXH
sau năm 2014 x 2 x bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
Thứ hai, trong trường hợp bạn anh tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì
người lo mai táng, thân nhân của anh ấy sẽ được hưởng chế độ tuất như
sau:

Một là, trợ cấp mai táng:
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội 2014,
người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên khi
chết, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng. Bạn anh đã đóng bảo
hiểm xã hội 10 năm tức là 120 tháng nên người lo mai táng sẽ được nhận
trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà bạn anh mất.
Tức 13.900.000 đồng như trường hợp 1.
Hai là, Trợ cấp tuất:
Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được
hưởng trợ cấp tuất một lần. cách xác định tương tự như trường hợp 1 được
quy định tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn tai nạn lao động của  HOTLINE 19001946 của Luật NQH Việt Nam để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *